“Who will rise up for me against the evildoers? or who will stand up for me against the workers of iniquity?” ―GOD (Psalm 94:16) JESUS CHRIST IS THE ONLY WAY TO HEAVEN!!! “I am the way, the truth, and the life; NO MAN cometh unto the Father, BUT BY ME.” —Jesus Christ (John 14:6)

Tuesday, December 18, 2012

Mga Taga-Filipos 4:6-7

6 Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalanging may paghiling. 
7 At ang kapayapaang mula sa Diyos, na higit sa anumang pang-unawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 
- Mga Taga-Filipos 4:6-7 
(Ang Salita ng Diyos/SND - The Tagalog New Testament, translated from the Textus Receptus, a Tagalog translation you can trust! - Copyright © 1998 by Bibles International)

No comments:

Post a Comment