“Who will rise up for me against the evildoers? or who will stand up for me against the workers of iniquity?” ―GOD (Psalm 94:16) JESUS CHRIST IS THE ONLY WAY TO HEAVEN!!! “I am the way, the truth, and the life; NO MAN cometh unto the Father, BUT BY ME.” —Jesus Christ (John 14:6)

Sunday, February 24, 2013

Hebreo 7:25

Kaya nga, ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya ay maililigtas niya nang lubusan, yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang siya ay mamagitan sa kanila.  
— Hebreo 7:25
(Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 by Bibles International) 


SITAS KUNG SAAN MATATAGPUAN ANG TULONG KUNG...

May Kabagabagan:

Juan 14:1-4

Ang Biblia


How does a person get to Heaven?

Ye Must Be Born Again! | You Need HIS Righteousness!

No comments:

Post a Comment