“Who will rise up for me against the evildoers? or who will stand up for me against the workers of iniquity?” ―GOD (Psalm 94:16) JESUS CHRIST IS THE ONLY WAY TO HEAVEN!!! “I am the way, the truth, and the life; NO MAN cometh unto the Father, BUT BY ME.” —Jesus Christ (John 14:6)

Tuesday, February 12, 2013

2 Mga Taga-Corinto 1: 24

24 Hindi namin hinahangad na mamuno sa inyong pananampalataya. Sa halip kami ay kapwa ninyo kamanggagawa para sa inyong kagalakan. Ito ay upang kayo ay maging matatag sa inyong pananampalataya.
- 2 Mga Taga-Corinto 1: 24 
(Ang Salita ng Diyos/SND - The Tagalog New Testament, translated from the Textus Receptus, a Tagalog translation you can trust! - Copyright © 1998 by Bibles International)

No comments:

Post a Comment